Regulamin świadczenia usług przez firmę DAGNY

Właścicielem strony www.dostawamebli.pl jest firma DAGNY, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 587-142-59-52, REGON: 220811395

§1. Postanowienia Ogólne

1. Firma DAGNY (dalej usługodawca), świadczy usługę wykonania zakupów w sklepie IKEA oraz dostawę pod wskazany adres oraz wniesienia i montażu.
2. Warunkiem wykonania usługi jest zaakceptowanie przez klienta wyceny zaproponowanej przez usługodawcę (najpóźniej 1 dzień przed dostawą do godziny 9:00).
3. Wycena przedstawiana jest bezpłatnie i nie zobowiązuje klienta do zamówienia usługi.
4. Zmiany w zamówieniu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed wykonaniem usługi.
5. Potwierdzając zamówienie, klient tym samym upoważnia pracowników firmy DAGNY do wejścia, do obiektu w celu realizacji zamówienia.
6. Klient zobowiązuje się być pod wskazanym w zamówieniu adresem oraz być dostępnym pod podanym numerem telefonu, w dniu realizacji usługi, w godzinach wcześniej ustalonych z usługodawcą.
7. Przy odbiorze zakupów klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich paczek pod kątem nienaruszonych opakowań.
8. Z chwilą dostarczenia towaru, dokonania płatności za usługę i zakupy, odbioru paragonu / faktury, na klienta przechodzi prawo własności produktów i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9. Jeżeli podczas kompletowania zakupów, wystąpią braki magazynowe w IKEA Gdańsk, klient jest o tym informowany telefonicznie i podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia.
10. Miejsce w transporcie jest ograniczone, o wykonaniu usługi decyduje kolejność potwierdzonych zamówień.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi, z winy nie leżącej po jego stronie lub z powodu zdarzeń losowych (kataklizmy, powodzie itp), jednak dołoży wszelkich możliwych starań, aby usługa została wykonana w innym umówionym z klientem terminie.
12. Usługodawca dostarcza zakupy do miejsca, w które może dojechać auto dostawcze o masie całkowitej 3,5 tony przy zachowaniu obowiązującego kodeksu drogowego.
13. W przypadku, gdy nie została zamówiona usługa wniesienia zakupów, ze względu na ograniczenia czasowe, nie wnosimy zakupów – towar wydawany jest z auta.
14. Usługa wniesienia zakupów jest realizowana wyłącznie, gdy auto może podjechać NAJDALEJ 30m od miejsca docelowego rozładunku (wejście do klatki schodowej, wejście do domu) i droga jest utwardzona.
15. W przypadku, gdy klient nie poinformuje o wyborze koloru przy produktach oznaczonych „różne kolory”, kolor wybierany jest losowo.
16. Nie dostarczamy artykułów spożywczych, delikatnego szkła (np. kieliszki itp) oraz porcelany (talerze, kubki itp).
17. Rozpoczęcie usługi, czyli potwierdzenie przez klienta chęci skorzystania z naszej oferty, skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z 2014 roku).
18. W przypadku nieodebrania przez klienta zakupów w umówionym terminie, klient ponosi całkowity koszt dostawy x 2 + 15% wartości zakupów (koszty zwrotu towaru).
19. Jeżeli rezygnacja z usługi montażowej nastąpi mniej niż 3 dni przed wykonaniem montażu, klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości usługi ontażowej.

§2. GWARANCJA I ZWROTY

1. Wszystkie towary dostarczane przez usługodawcę posiadają gwarancję producenta.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji i zwrotów produktów określone są na stronie internetowej ikea.pl
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do IKEA na własny koszt lub może skorzystać odpłatnie z usług firmy DAGNY.
4. Koszty zwrotu towaru ponosi zwracający.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.